Kleiner Vogelfuß - Ornithopus perpusillus (Fabaceae)

Bild
Ornithopus perpusillus
2015 in der Hildener Heide (© A. Jagel)
Bild
Ornithopus_perpusillus_HildenerHeide_200615_ja01.jpg
2015 in der Hildener Heide (© A. Jagel)
Bild
Ornithopus_perpusillus_BOUnistr280610_ja02.jpg
2010 auf einer trockenen Ruderalstelle an der Universitätststr. in Bochum-Wiemelhausen (© A. Jagel)
Bild
Ornithopus_perpusillus_HERResserWaeldchen060909_ja01.jpg
2009 auf einer Sandfläche in Gelsenkirchen (© A. Jagel)
Bild
Ornithopus_perpusillus_HoheMark160509_TK01.jpg
2009 in der Hohen Mark (© T. Kasielke)
Bild
Ornithopus_perpusillus_ja20.jpg
Blüten (© A. Jagel)
Bild
Ornithopus_perpusillus_081017_ja01.jpg
Keimling, Keimblätter, Folgeblatt (© A. Jagel)
Bild
Ornithopus_perpusillus_Keimling_081017_ja02.jpg
Keimling, Keimblätter, Folgeblatt (© A. Jagel)
Bild
Ornithopus_perpusillus_260318_CB02.jpg
Keimling, Jungpflanze mit Keimblättern (© C. Buch)
Bild
Ornithopus_perpusillus_Augustdorf_Waldfriedhof_300917_ja02.jpg
Jungpflanze, Blätter (© A. Jagel)
Bild
Ornithopus perpusillus
Blattrosette (© A. Jagel)
Bild
Ornithopus_perpusillus_GruenerKuhweg_220917_VU01.jpg
Jungpflanze, Blätter (© V. Unterladstetter)

Ansprechpartner: Armin Jagel