Stern-Armleuchteralge - Nitellopsis obtusa (Characeae)

Image
Nitellopsis_obtusa_2_CVahle.jpg
© A. H. J. Vahle