Rispiger Blasenbaum, Blasenesche - Koelreuteria paniculata (Sapindaceae)

Bild
Koelreuteria_paniculata_Duisburg_Roemerstr_090614_LRothschuh.jpg
2014 in Duisburg-Rumeln-Kaldenhausen (© L. Rothschuh)
Bild
Koelreuteria_paniculata_KoelnRiehl_120913_HuSu01.jpg
2013 verwildert in Köln-Riehl (© H. Sumser)
Bild
Koelreuteria_paniculata_Koeln-Lindenthal_090813_ja03.jpg
2013 verwildert in Köln-Lindenthal (H. Sumser, G. Falk & A. Jagel, © A. Jagel)
Bild
Koelreuteria_paniculata_Koeln-Lindenthal_090813_ja04.jpg
2013 verwildert in Köln-Lindenthal (H. Sumser, G. Falk & A. Jagel, © A. Jagel)
Bild
Koelreuteria_paniculata_BGBN130708_ja02.jpg
Blühender Zweig (© A. Jagel)
 
Bild
Koelreuteria_paniculata_ja11.jpg
blühender Zweig (© A. Jagel)
Bild
Koelreuteria_paniculata_CH283_ja.jpg
Blüten (© A. Jagel)
Bild
Koelreuteria_paniculata_Fruechte_ja01.jpg
Früchte (© A. Jagel)
Bild
Koelreuteria_paniculata_BGD_ja02.jpg
Früchte (© A. Jagel)
Bild
Koelreuteria_paniculata_ho03.jpg
geöffnete Frucht mit Samen (© A. Höggemeier)
Bild
Koelreuteria_paniculata_BGD040807_ja01.jpg
Habitus (© A. Jagel)